رتبه تیم: 24
نام تیم: Lyon1
امتیاز: 30
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 30
تاریخ: 1399/06/25 16:31:48
بودجه : 42.5