رتبه تیم: 36
نام تیم: ممفیس
امتیاز: 28
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 28
تاریخ: 1399/06/25 16:42:57
بودجه : 44.5