رتبه تیم: 33 (مشترک)
نام تیم: ليون
امتیاز: 28
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 28
تاریخ: 1399/06/25 17:19:12
بودجه : 43.5