رتبه تیم: 29 (مشترک)
نام تیم: کنگره
امتیاز: 29
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 29
تاریخ: 1399/06/25 18:22:15
بودجه : 40.5