رتبه تیم: 15 (مشترک)
نام تیم: هوانیرو
امتیاز: 32
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 32
تاریخ: 1399/06/25 18:22:23
بودجه : 41.5