رتبه تیم: 7
نام تیم: بارر
امتیاز: 33
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 33
تاریخ: 1399/06/25 18:34:22
بودجه : 36