رتبه تیم: 23
نام تیم: Sav
امتیاز: 30
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 30
تاریخ: 1399/06/25 18:36:59
بودجه : 40.5