رتبه تیم: 21
نام تیم: مون پلیه
امتیاز: 30
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 30
تاریخ: 1399/06/25 19:33:51
بودجه : 37