رتبه تیم: 18
نام تیم: M.D
امتیاز: 31
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 31
تاریخ: 1399/06/25 19:51:13
بودجه : 39.5