رتبه تیم: 2
نام تیم: منن
امتیاز: 39
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 39
تاریخ: 1399/06/25 20:00:28
بودجه : 40.5