رتبه تیم: 17
نام تیم: دیپا نیمه‌دوم
امتیاز: 32
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 32
تاریخ: 1399/06/25 20:00:57
بودجه : 42.5