رتبه تیم: 3 (مشترک)
نام تیم: جون بابا
امتیاز: 37
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 37
تاریخ: 1399/06/25 20:16:31
بودجه : 34.5