رتبه تیم: 31
نام تیم: مونپلیه
امتیاز: 28
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 28
تاریخ: 1399/06/25 21:43:15
بودجه : 34.5