رتبه تیم: 33 (مشترک)
نام تیم: mmlmm
امتیاز: 28
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 28
تاریخ: 1399/06/25 22:00:56
بودجه : 43.5