رتبه تیم: 22
نام تیم: Sava
امتیاز: 30
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 30
تاریخ: 1399/06/25 22:53:13
بودجه : 38.5