رتبه تیم: 1
نام تیم: پلیه
امتیاز: 40
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 40
تاریخ: 1399/06/25 23:03:22
بودجه : 34