رتبه تیم: 5
نام تیم: savanier
امتیاز: 35
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 35
تاریخ: 1399/06/25 23:08:03
بودجه : 34