رتبه تیم: 10
نام تیم: اردبیل
امتیاز: 33
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 33
تاریخ: 1399/06/25 23:07:38
بودجه : 39.5