رتبه تیم: 19
نام تیم: ممفیس
امتیاز: 31
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 31
تاریخ: 1399/06/25 23:10:22
بودجه : 41.5