رتبه تیم: 6
نام تیم: TEJA
امتیاز: 34
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 34
تاریخ: 1399/06/25 23:17:44
بودجه : 34.5