رتبه تیم: 25 (مشترک)
نام تیم: تاكتيكي
امتیاز: 29
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 29
تاریخ: 1399/06/25 23:18:59
بودجه : 34