رتبه تیم: 28
نام تیم: 786
امتیاز: 29
راند: مون پولیه - لیون (لیگ 1 فرانسه)
فصل: 2020/2021
امتیاز: 29
تاریخ: 1399/06/25 23:20:42
بودجه : 36.5