رتبه تیم: 78
نام تیم: لیگ
امتیاز: 67
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 67
تاریخ: 1399/07/24 13:24:48
بودجه : 98