رتبه تیم: 26 (مشترک)
نام تیم: کلس
امتیاز: 73
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 73
تاریخ: 1399/07/24 18:40:26
بودجه : 95.5