رتبه تیم: 132
نام تیم: team bala
امتیاز: 62
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/07/24 13:29:43
بودجه : 93.5