رتبه تیم: 119
نام تیم: لوا
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/24 13:48:35
بودجه : 98.5