رتبه تیم: 75
نام تیم: h&f
امتیاز: 67
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 67
تاریخ: 1399/07/24 14:07:13
بودجه : 95