رتبه تیم: 2
نام تیم: نور
امتیاز: 84
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 84
تاریخ: 1399/07/24 14:13:56
بودجه : 95.5