رتبه تیم: 86
نام تیم: نور
امتیاز: 66
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/07/24 14:14:37
بودجه : 96