رتبه تیم: 54 (مشترک)
نام تیم: محمد مهدی
امتیاز: 69
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 69
تاریخ: 1399/07/24 14:15:30
بودجه : 100