رتبه تیم: 106
نام تیم: R.s / 3
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/26 00:58:53
بودجه : 92