رتبه تیم: 67 (مشترک)
نام تیم: دگه زدم به سیم آخر
امتیاز: 68
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/07/24 15:09:53
بودجه : 99