رتبه تیم: 63
نام تیم: یا امام رضا
امتیاز: 68
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/07/24 15:51:08
بودجه : 93