رتبه تیم: 87
نام تیم: غول
امتیاز: 66
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/07/24 16:32:15
بودجه : 98