رتبه تیم: 130
نام تیم: فجر سپاسی لوا
امتیاز: 63
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 63
تاریخ: 1399/07/24 16:42:47
بودجه : 95.5