رتبه تیم: 131
نام تیم: فجر سپاسی گنبری
امتیاز: 63
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 63
تاریخ: 1399/07/24 16:43:17
بودجه : 98.5