رتبه تیم: 43 (مشترک)
نام تیم: Hal
امتیاز: 70
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 70
تاریخ: 1399/07/24 18:39:35
بودجه : 95