رتبه تیم: 35
نام تیم: Padideh
امتیاز: 72
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 72
تاریخ: 1399/07/24 18:59:25
بودجه : 100