رتبه تیم: 51 (مشترک)
نام تیم: Yaser
امتیاز: 69
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 69
تاریخ: 1399/07/24 20:17:48
بودجه : 95.5