رتبه تیم: 42
نام تیم: Anng
امتیاز: 70
راند: 26 مهر (فانتزی روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 70
تاریخ: 1399/07/25 14:31:57
بودجه : 89