رتبه تیم: 139 (مشترک)
نام تیم: vini
امتیاز: 62
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/07/24 23:24:18
بودجه : 98