رتبه تیم: 7 (مشترک)
نام تیم: 2222
امتیاز: 82
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 82
تاریخ: 1399/07/25 00:09:26
بودجه : 98