رتبه تیم: 136 (مشترک)
نام تیم: Bggdxxx
امتیاز: 62
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/07/25 19:14:19
بودجه : 95.5