رتبه تیم: 11
نام تیم: 4444
امتیاز: 80
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 80
تاریخ: 1399/07/26 12:44:24
بودجه : 94