رتبه تیم: 88 (مشترک)
نام تیم: On Fire
امتیاز: 66
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/07/25 12:21:31
بودجه : 98.5