رتبه تیم: 39
نام تیم: هیولا
امتیاز: 71
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 71
تاریخ: 1399/07/25 12:28:25
بودجه : 98.5