رتبه تیم: 103
نام تیم: اصلاح
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/25 14:07:09
بودجه : 89