رتبه تیم: 85
نام تیم: ريمس لوريان
امتیاز: 66
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/07/26 13:25:35
بودجه : 84.5