رتبه تیم: 36
نام تیم: Mrs
امتیاز: 71
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 71
تاریخ: 1399/07/25 15:30:27
بودجه : 91.5