رتبه تیم: 30
نام تیم: Leip
امتیاز: 73
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 73
تاریخ: 1399/07/25 15:38:00
بودجه : 98